შპს „თეთრი ქუდის“ კუთვნილ სოკოს საწარმოში კომპოსტის (ნარჩენების აღდგენა) წარმოებაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ

  • 2021-01-21

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტში, გარდაბანი-კრწანისი-რუსთავის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მე-17 კმ-ზე შპს „თეთრი ქუდის“ კუთვნილ სოკოს საწარმოში კომპოსტის (ნარჩენების აღდგენა) წარმოებაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ.

სკოპინგის ბრძანება

სკოპინგის დასკვნა