შპს „ჯეოსთილის“ მეტალურგიული საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

  • 2021-02-22

ქ. რუსთავში, შპს „ჯეოსთილის“ მეტალურგიული საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე (აირგამწმენდი სისტემის 480 000 მ 3 /სთ წარმადობის გამწოვი ვენტილატორის ახალი 560 000 მ 3 /სთ წარმადობის ვენტილატორით შეცვლა, არსებული მექანიკური გამაგრილებლის თანამედროვე ტიპის გამაგრილებლით შეცვლა და 70 000 მ 3 /სთ წარმადობის დამატებითი ვენტილატორის მოწყობა) სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

ბრძანება