განცხადებები

შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას“ მიერ წარმოდგენილი რუსთავის ცემენტის ქარხნისა და რუსთავის მშრალი მეთოდის ცემენტის ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის სკრინინგის თაობაზე

  • 2021-03-15

სკრინინგის განცხადება - შპს "ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას" რუსთავის ცემენტის ქარხნისა და რუსთავის მშრალი მეთოდის ცემენტის ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (N2 კლინკერის და N3 ღუმელის დემონტაჟი) პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება (N1 და N2 ღუმელების დემონტაჟი);
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელიშპს "ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია";
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილიქ. რუსთავი

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 16 მარტამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.

სკრინინგის განცხადება