განცხადებები

რუსთავში, ი.მ „ბაირამ გულიევის“-ს მეორადი ზეთის გადამუშავების საწარმოს მოწყობასა და ექსპლუატაციის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ

  • 2021-05-21

ქ. რუსთავში, ი.მ „ბაირამ გულიევის“ მეორადი ზეთის გადამუშავების (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მოწყობასა და ექსპლუატაციის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 16 მაისის N2-414 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

ბრძანება

სკოპინგის ბრძანება

სკოპინგის დასკვნა