განცხადებები

ქ. რუსთავში ცემენტის (კლინკერი, თაბაშირი და დანამატების დაფქვა) წარმოების სკოპინგის განცხადება

  • 2021-05-21

სკოპინგის განცხადება - ქ. რუსთავში შპს „ერთობა 98“-ის ცემენტის (კლინკერი, თაბაშირი და დანამატების დაფქვა) წარმოება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ცემენტის წარმოება;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ერთობა 98“;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, დავით გარეჯის ქ. N22

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 11 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკოპინგის განცხადება

სკოპინგის ანგარიში