შპს ,,VIVACEMENT“-ის ცემენტის საწარმოს მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ

  • 2021-06-14

ქ. რუსთავში, შპს ,,VIVACEMENT“-ის ცემენტის საწარმოს მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ

ბრძანება

სკოპინგის დასკვნა