შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას“ რუსთავის ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

  • 2021-07-20

სკრინინგის განცხადება - ქ. რუსთავში, შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას“ რუსთავის ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (N3 წისქვილის ღია სამუშაო ციკლის შეცვლა დახურულით) პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ექსპლუატაციის პირობებეის ცვლილება (N3 წისქვილის ღია სამუშაო ციკლის შეცვლა დახურულით);

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი;

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 23 ივლისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის ანგარიში

სკრინინგის განცხადება