შპს „ერთობა 98“-ის ცემენტის წარმოების პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ

  • 2021-07-21

„ქ. რუსთავში შპს „ერთობა 98“-ის ცემენტის (კლინკერი, თაბაშირი და დანამატების დაფქვა) წარმოების პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ“

ბრძანება

სკოპინგის დასკვნა