განცხადებები

რუსთავში, შპს „სოლოს“ ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ

  • 2021-10-20

ქ. რუსთავში, შპს „სოლოს“ ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე (მათ შორის წარმადობის გაზრდა) გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ

ბრძანება