განცხადებები

შპს „ემენ ქემიკალ ჯორჯიას“ მანგანუმის სულფატის საწარმოს მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ“

  • 2021-11-02

„ქ. რუსთავში შპს „ემენ ქემიკალ ჯორჯიას“ მანგანუმის სულფატის საწარმოს (ძირითადი არაორგანული ნაერთების წარმოება) მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ“

ბრძანება