განცხადებები

შპს „ერთობა 98“-ის ცემენტის საწარმოს მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ

  • 2022-01-11

ქ. რუსთავში შპს „ერთობა 98“-ის ცემენტის საწარმოს მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ.

ბრძანება