განცხადებები

შპს „ეი-ემ-ბი ალოისის“ ფეროშენადნობების წარმოების საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

  • 2022-06-08

„ქ. რუსთავში შპს „ეი-ემ-ბი ალოისის“ ფეროშენადნობების წარმოების საწარმოს (სილიკომანგანუმის საწარმოს) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ“ 

ბრძანება