განცხადებები

შპს „საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრის“ ძირითადი არაორგანული ნაერთების საწარმოს მოწყობა-ექსლუატაციაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ

  • 2022-07-13

ქალაქ რუსთავში, შპს „საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრის“ ძირითადი არაორგანული ნაერთების საწარმოს მოწყობა-ექსლუატაციაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ 

ბრძანება

სკოპინგის დასკვნა