რუსთავის საკრებულოს წევრების ინიციატივა, ქ. რუსთავში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდებასთან დაკავშირებით

რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიამ, კომისიის თავმჯდომარე  გიორგი ტუხაშვილის ხელმძღვანელობით, 2020 წლის 22 სექტემბერს კომისიის სხდომა გამართა.

გარდაბნისა და რუსთავის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე შპს „ბაგოს“ გაზსადენის მშენებლობისა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

გარდაბნისა და რუსთავის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე შპს „ბაგოს“ გაზსადენის მშენებლობისა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 17 სექტ...

2020 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისთვის რუსთავის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალების განთავსების რეგულირების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის'' 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსის'' 46-ე მუხლის შესაბამისად, წარმოგიდგენთ „2020 წლის საქართველოს...

„რუსთავის აზოტის“ ქიმიური საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების, საწარმოში მიმდინარე დამხმარე საქმიანობებისა და სახიფათო ნარჩენების ინსინერაციის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ“

,,ქ. რუსთავში, სს „რუსთავის აზოტის“ ქიმიური საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების, საწარმოში მიმდინარე დამხმარე საქმიანობებისა და სახიფათო ნარჩენების ინსინერაციის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ“

შპს ,,თეთრი ქუდის" სოკოს საწარმოში კომპოსტის წარმოებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ“

გარდაბანი კრწანისი-რუსთავის დამაკავშირებელი გზის მე-17 კმ-ზე, შპს ,,თეთრი ქუდის" სოკოს საწარმოში კომპოსტის (ნარჩენების აღდგენა) წარმოებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

ნავიგაცია