შპს „ ემენ ქემიკალ ჯორჯიას“ მანგანუმის სულფატის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის გადადების შესახებ

გაცნობებთ, რომ 2020 წლის 5  მარტს შპს „ემენ ქემიკალ ჯორჯიას“ მიერ სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა ქ. რუსთავში მანგანუმის სულფატის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის განცხადება. აღნიშნული სკოპინგი...

ეკონომიკური საქმიანობა, რომელიც საგანგებო პერიოდის დროს სპეციალურ ნებართვას საჭიროებს

Image

მეწარმე სუბიექტებმა, სამშენებლო კომპანიებმა,  სამშენებლო მასალებისა და საბითუმო ვაჭრობის მწარმოებელმა კომპანიებმა, რომლებსაც საქართველოს მთავრობის დადგენილებით შეეზღუდათ საქმიანობის განხორციელების უფლებამოსილება,...

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და მშენებლობის საჯარო ზედამხედველობის სამსახურის განცხადება

ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით, რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის მუშაობის ნაწილობრივ დისტანციურ რეჟიმზე გადასვლის გამო, არქიტექტურისა და მშენებლობის საჯარო ზედამხედველობის სამსახურში ი...

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის განცხადება

ძვირფასო რუსთაველებო!
როგორც უკვე იცით, ახალი კორონავირუსის პრევენციის ფარგლებში, ქალაქში დღეიდან აკრძალულია მიკროავტობუსებით მგზავრთა გადაყვანა. რუსთაველებს ქალაქში გადაადგილებისთვის მხოლოდ მუნიციპალური, ანუ M3 კატ...

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის განცხადება

Image

COVID-19-ის შეასძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით, სამთავრობო უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს, ჯანდაცვის სამინისტროს, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრისა და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების შესაბამისად, ქალაქ რუსთავის მუნიციპ...

ნავიგაცია