ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო პირების რეგისტრაციისა და მათი დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესი

ქალაქ რუსთავში, მე-11 მკ/რ-ში, დასრულდა სოციალური საცხოვრისის მოწყობა, რომლის განსახორციელებლადაც 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი იყო 137 217 ლარი, ხოლო საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კი - 918 295 ლარი.

დისტანციური ვებპორტალით my.gov.ge სარგებლობის წესი

ვებ-პორტალით my.gov.ge სარგებლობისთვის, მომხმარებელს შეუძლია, დარეგისტრირდეს როგორც პირადობის ელექტრონული მოწმობის (ID ბარათი) გამოყენებით, ისე მომხმარებლის სახელითა და პაროლით (საქართველოს იუსტიციის სახლებში შესაბამის...

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის  2019 წლის 8 თებერვლის  N93/კ ბრძანებით გამოცხადდა საჯარო მოხელეთა შესარჩევი ღია კონკურსი  შემდეგ ვაკანტურ პოზიციებზე:   

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გთავაზობთ, რუსთავის მუნიციპალიტეტის  მერიის მიერ წარმოდგენილ, 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტს.

2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი და თანდ...

მოქალაქე სოსო ქურასბედიანის საყურადღებოდ !

მოქალაქე სოსო ქურასბედიანის საყურადღებოდ!

გთხოვთ, იხილოთ წერილი ქვემოთ მითითებულ ბმულზე;

წერილი მოქალაქე სოსო ქურასბედიანს

ნავიგაცია