კონკურსი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრი“-ს სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს კონკურსს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრი“-ს სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად.

პროფესიული თეატრების შესახე...

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა კონკურსის გამოცხადების შესახებ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისია გაცნობებთ, რომ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2017 წლის 5 იანვრის N205 ბრძანებით გამოცხადდა ადგილობრივი თვითმმართველობის სა...

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო წარმოგიდგენთ 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტს (მეორე წარდგენა)

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო წარმოგიდგენთ  2017 წლის ბიუჯეტის პროექტს (მეორე წარდგენა), რომელიც მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოდან საკრებულოში, ორგანული კანონის – "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" მოთხოვნ...

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა

გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 18 ნოემბერს, 12:00 საათზე, რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართება.

რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის შიდა განხილვა

2015 წლის 17 და 18 ნოემბერს, 14:00 საათზე,  2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის განხილვის მიზნით, რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, მერიის სტრუქტურულ ერთეულებთან და მუნიციპალურ სამსახურებთან სამუშაო შეხვედრა გაიმართებ...

ნავიგაცია