ქალაქ რუსთავის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალების განთავსების შესახებ

გთხოვთ, იხილოთ "ქალაქ რუსთავის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალების განთავსების შესახებ" ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება

 

საკრებულოს...

მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომა

7 ივნისს, 12:00 სთ-ზე, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომა გაიმართება

განცხადება ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა კონკურსის მესამე ეტაპის ჩატარების შესახებ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა კონკურსის მესამე ეტაპის – გასაუბრების ჩატარების შესახებ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისი...

ნავიგაცია