შპს „ეკო ოილის“ მეორადი ზეთის გადამუშავების საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

სკრინინგის განცხადება - შპს „ეკო ოილის“ მეორადი ზეთის გადამუშავების საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:

შპს „ ემენ ქემიკალ ჯორჯიას“ მანგანუმის სულფატის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის გადადების შესახებ

გაცნობებთ, რომ 2020 წლის 5  მარტს შპს „ემენ ქემიკალ ჯორჯიას“ მიერ სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა ქ. რუსთავში მანგანუმის სულფატის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის განცხადება. აღნიშნული სკოპინგი...

ეკონომიკური საქმიანობა, რომელიც საგანგებო პერიოდის დროს სპეციალურ ნებართვას საჭიროებს

Image

მეწარმე სუბიექტებმა, სამშენებლო კომპანიებმა,  სამშენებლო მასალებისა და საბითუმო ვაჭრობის მწარმოებელმა კომპანიებმა, რომლებსაც საქართველოს მთავრობის დადგენილებით შეეზღუდათ საქმიანობის განხორციელების უფლებამოსილება,...