28 და 29 აპრილს, რუსთავის მუნიციპალური ტრანსპორტი ქალაქის სასაფლაომდე მგზავრებს უფასოდ მოემსახურება

Image

აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით, 28 და 29 აპრილს, რუსთავის მუნიციპალური ტრანსპორტი ქალაქის სასაფლაომდე მგზავრებს უფასოდ მოემსახურება.

მუნიციპალური ტრანსპორტი სასაფლაოს მიმართულებით, დილის 08:00-დან საღამოს 19:00 საათამდე იმოძ...

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურებისა და არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირების 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშების საჯარო განხილვა

მიმდინარე წლის 13 აპრილს, 10:00-დან 13:00 საათამდე და 14:00-დან 17:00 საათამდე, საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, შედგება რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურებისა და არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირების 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგ...

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" და "ქალაქ რუსთვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის, 4 აგვისტოს, N1 დადგენილე...

ნავიგაცია