სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომა

21 თებერვალს, 10:20 საათზე, რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომა გაიმართება.

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა

21 თებერვალს, 11:00 საათზე, რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა გაიმართება.

ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის სხდომა

21 თებერვალს, 10:00 საათზე, რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის სხდომა გაიმართება.

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის სხდომა

19 თებერვალს, 11:00 საათზე, რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის სხდომა გაიმართება.

ნავიგაცია