რუსთავის საკრებულოში მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართა

Image

რუსთავის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის საჯარო განხილვა მოეწყო.

შეხვედრას ადგილობრივი თვითმმართველობის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლები დაესწრნენ.

გასული...

ქალაქის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით რუსთავის საკრებულოში სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

Image

დღეს, რუსთავის საკრებულოში, ქალაქის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით, მერიის რამდენიმე სტრუქტურული ერთეულის, მუნიციპალური არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგა...

ნავიგაცია