სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე;

ზვიად დოლიძე   

ფრაქცია „ქართული ოცნება“-ს თავმჯდომარის მოადგილე

 

ჯგუფის წევრები:

ნინო ქავთარაძე 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე;

მალხაზ კომლაძე   

ფრაქცია „ქართული ოცნება“-ს თავმჯდომარე;

გიორგი ჯღარკავა 

ფრაქცია „ქართული ოცნება“-ს თავმჯდომარის მოადგილე;

მამუკა აბულაძე       

საკრებულოს წევრი;

გურამ ლაცაბიძე             

საკრებულოს წევრი.

 

 

ნავიგაცია