ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი 

იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულებზე:

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის წერილი

განმარტებითი ბარათი

2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი 

პრიორიტეტების დოკუმენტი

პროგრამული დანართი

ინფორმაციული დანართი

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი ( მეორე წარდგენა) 

იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულებზე:

2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი 

2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი

წერილი და განმარტებითი ბარათი

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი ( პირველი წარდგენა) 

იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულებზე:

2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი

2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი

დანართი - 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის პროგრამული ნაწილი

წერილი და განმარტებითი ბარათი


 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი ( მეორე წარდგენა) 

იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულებზე:

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი

პრიორიტეტების დოკუმენტი

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი ( პირველადი დოკუმენტი) 

იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულებზე:

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი

პრიორიტეტების დოკუმენტები


 

ნავიგაცია