ლალი დეკანოსიძე

დაბადების თარიღი: 1962 წლის 9 აგვისტო


სამუშაო გამოცდილება:

2024 წლის თებერვლიდან დღემდე – რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპ “რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს ცენტრი”-ს დირექტორი

2018  – 2023რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპ “რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს ცენტრი”, ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი

2011 – 2018რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპ “რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს ცენტრი”, დირექტორის მოადგილე ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის დარგში

2007 – 2011ა(ა)იპ “რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს ცენტრი”, პრევენციულ ღონისძიებებზე და ეპიდემიოლოგიურ კონტროლზე პასუხიმგებელი, ექიმი-ეპიდემიოლოგი

12.2006 -05. 2007 – ქ. რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა, პროგრამის მთავარი კოორდინატორი

2003- 2006 – ქ. რუსთავის სამედიცინო მომსახურებისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საქალაქო სამსახური, სამსახურის უფროსის მოადგილე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ხაზით, ქალაქის მთავარი ეპიდემიოლოგი

2001- 2003 – ქ. რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი, დირექტორის მოადგილე ეპიდ. კონტროლის დარგში

1996 – 2001 – ქ. რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი, ექიმი – ეპიდემიოლოგი

1987 – 1996 – ქ. რუსთავის სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური სადგური, ექიმი-ეპიდემიოლოგი

განათლება:

1981-1987 – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სანიტარულ-ჰიგიენური ფაკულტეტი, სპეციალობა  – სანიტარული ექიმი, ეპიდემიოლოგი

ენები: რუსული

ელ.ფოსტა: dekanosidzelali58@gmail.com