2020-06-03 - „გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონპროექტის საჯარო განხილვა

2020-05-29 - სკრინინგის განცხადება - სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიერ მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 1 300 000 მ3 (სამეწარმეო მიზნით) მოპოვებისა და ექსპლუატაციის პროექტი

2020-05-13 - შპს „ემენ ქემიკალ ჯორჯიას“ მანგანუმის სულფატის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ

2020-05-08 - რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიაში პროფესიულ საჯარო მოხელეთა შესარჩევი ღია კონკურსის შესახებ

2020-05-06 - განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე- ქ. რუსთავში შპს ,,ემენ ქემიკალ ჯორჯიას’’ მანგანუმის ოქსიდის საწარმოს ტერიტორიაზე ახალი ტექნოლოგიური ხაზის (გოგირდმჟავას წარმოება) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

2020-04-24 - შპს „ჯეოსთილის“ მეტალურგიული საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (სილიკომანგანუმის სადნობი საამქროს მოწყობა და ექსპლუატაცია) პროექტი

2020-04-17 - კოვიდ 19-ის პრევენციის მიზნით, დღეიდან ამოქმედებული დამატებითი შეზღუდვების განმარტება

იხილეთ დამატებით

რუსთავი ამინდის პროგნოზი

ნავიგაცია