2020-11-17 - სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. რუსთავში, შპს „თეიმურაზ ჯანგულაშვილი და კომპანიას“ ცემენტის საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

2020-11-17 - ქ. რუსთავში, შპს „გია-2019“-ის ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

2020-11-16 - "ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმის“ პროექტის განხილვა

2020-11-10 - ,,ევროპის სპორტის კვირეულის" ფარგლებში ონალინ კამპანიის მხარდაჭერის შესახებ

2020-11-10 - სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - შპს "თეთრი ქუდის" სოკოს საწარმოში კომპოსტის (ნარჩენების აღდგენა) წარმოების პროექტი

2020-11-06 - ქ. რუსთავში შპს "რუსთავის ფოლადის" არასახიფათო ნარჩენების აღდგენის საწარმოს (წიდისა და ჯართის გადამამუშავებელი საამქრო) ექსპლუატაციის პროექტი

2020-11-05 - ქ. რუსთავში, შპს „პოლივიმის“ პოლიეთილენ-ტერეფტალატის (PET) ბოთლების რეციკლირების (ნარჩენების აღდგენა) და პოლიეთერის ბოჭკოს საწარმოს მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ“

იხილეთ დამატებით

რუსთავი ამინდის პროგნოზი

ნავიგაცია