ცხელი ხაზი 1300 კონტაქტი

ელექტრონული სახელმწიფო შესყიდვები

სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების მიზნით ერთიანი ელექტრონული სისტემის საშუალებით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერები

2022 წლის რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიმდინარე ტენდერები