ადმინისტრაციული ერთეულები      

  • ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ნიკოლოზ ბარათაშვილი სახელობის ადმინისტრაციული ერთეული
  • ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის  ძველი რუსთავის სახელობის ადმინისტრაციული ერთეული
  • ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის  დავით აღმაშენებლის სახელობის ადმინისტრაციული ერთეული
  • ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვახტანგ გორგასლის სახელობის ადმინისტრაციული ერთეული
  • ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ჟიული შარტავას სახელობის ადმინისტრაციული ერთეული
  • ქალაქი რუსთავის მუნიციპალიტეტის გიორგი ჭყონდიდელის სახელობის ადმინისტრაციული ერთეული
  • ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის შოთა რუსთაველის სახელობის ადმინისტრაციული ერთეული
  • ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ადმინისტრაციული ერთეული
  • ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის იაკობ ცურტაველის სახელობის ადმინისტრაციული ერთეული
  • ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ცამეტი ასურელი მამის სახელობის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადინისტრაციული ერთეულების საზღვრები