ცხელი ხაზი 1300 კონტაქტი

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა

2022 წელი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (პირველადი)

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (საბოლოო)