ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრები

რუსთავში არსებულ რამდენიმე სახელოვნებო და კულტურის ობიექტს აერთიანებს რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი”.

ჯ. ყოლბაიას სახელობის რუსთავის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

მენეჯერი: სოსო ელიზბარაშვილი

მისამართი: წმინდა ნინოს #1


ნიკო ფიროსმანის სახელობის სამხატვრო სკოლა

მენეჯერი: დავით დოთიაშვილი

მისამართი: ფალიაშვილის #7


ფოლკლორის სკოლა 

მენეჯერი: თამარ ბუაძე

მისამართი: მეგობრობის #41


რევაზ ლაღიძის სახელობის #3 სამუსიკო სკოლა

მენეჯერი: მიხეილ ტაბატაძე

მისამართი: ფალიაშვილის #8


ჯანსუღ კახიძის სახელობის #4 სამუსიკო სკოლა

მენეჯერი: მედეა რუხაძე–ჯალაღანია

მისამართი: მეგობრობის #49


ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ხელოვნების სკოლა

მენეჯერი: ნათია მთიულიშვილი

მისამართი: ჭავჭავაძის #4