ქალაქის სიმბოლოები

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური სიმბოლოებია:

გერბი 

 

დროშა