ბიუჯეტის გზამკვლევი

მოქალაქის საბიუჯეტო გზამკვლევი – რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი და 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მოკლე გზამკვლევი


მოქალაქის საბიუჯეტი გზამკვლევი – რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი და 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი


მოქალაქის საბიუჯეტო გზამკვლევი – რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი და 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი


პროექტი, რომელსაც ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია 2016 წლის მარტიდან, ევროკავშირის მხარდაჭერით ახორციელებს, მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერას ქალაქში მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პრაქტიკის დანერგვაში, რაც ხელს შეუწყობს ანგარიშვალდებულების გაზრდასა და მოქალაქეების მონაწილეობას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ადგილობრივ დონეზე.