ცხელი ხაზი 1300 კონტაქტი

ბიუჯეტის გზამკვლევი

მოქალაქის საბიუჯეტო გზამკვლევი


პროექტი, რომელსაც ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია 2016 წლის მარტიდან, ევროკავშირის მხარდაჭერით ახორციელებს, მიზანად ისახავს მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერას ქალაქში მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პრაქტიკის დანერგვაში, რაც ხელს შეუწყობს ანგარიშვალდებულების გაზრდასა და მოქალაქეების მონაწილეობას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ადგილობრივ დონეზე.