მერის ანგარიში

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის ანგარიში

იხილეთ


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის ანგარიში

იხილეთ