მერის მოადგილეები

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე

კახა გურული


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე

ოთარი ტატალაშვილი