ბიუჯეტის შესრულება

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის 3 თვის შესრულების ანგარიში


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვა


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების მიმოხილვა


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის 3 თვის შესრულების მიმოხილვა