ცხელი ხაზი 1300 კონტაქტი

ბიუჯეტის შესრულება

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვა


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების მიმოხილვა


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის 3 თვის შესრულების მიმოხილვა