ცხელი ხაზი 1300 კონტაქტი

ბიუჯეტის შესრულება

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვა