ცხელი ხაზი 1300 კონტაქტი

საერთაშორისო პროექტები

საერთაშორისო გრანტების ფარგლებში დაფინანსებული პროექტები

„სამთავრობო სერვისლაბის და UNDP-ის პარტნიორობის ექსპერიმენტული მოდელი მმართველობაში განვითარების ახალი სფეროების აღმოჩენისთვის“

ქალაქ  რუსთავის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს პროექტის  „სამთავრობო სერვისლაბის და UNDP-ის პარტნიორობის ექსპერიმენტული მოდელი მმართველობაში განვითარების ახალი სფეროების აღმოჩენისთვის“ განხორციელება.

პროექტს ახორციელებს გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო სერვისების განვითარების სააგენტოსთან  (PSDA)თანამშრომლობით.

პროექტის ფარგლებში, რუსთავის მერიაში შეიქმნა ინოვაციების ჰაბი, რომლის შემადგენლობაშიც შედის მერიის სხვადასხვა სამსახურისა და განყოფილების 12 თანამშრომელი.

ჰაბის წევრები მუშაობენ ქალაქის გრძელვადიანი განვითარების გეგმის შემუშავებაზე, მოქალაქეთა სხვადასხვა ჯგუფის ჩართულობის გაზრდაზე, ქალაქის რევიტალიზაციაზე, ასევე, ითანამშრომლებენ სხვადასხვა საერთაშორისო პარტნიორსა და დონორთან.

პროექტის ფარგლებში ხდება ჰაბის წევრების გადამზადება ისეთ საკითხებში, როგორიცაა : მონაცემთა მოძება და ვიზუალიზაცია, პროექტის დიზაინი და ჰორიზონტის სკანირება.

პროექტის ძირითადი მოსალოდნელი შედეგია საექსპერიმენტო და ინოვაციური სივრცის შექმნა ქალაქ რუსთავის ადგილობრივი მმართველობის დონეზე მოქალაქეთა ჩართულობის ზრდის მიზნით, ქალაქის მმართველობასა და განვითარებაში ინოვაციური მეთოდების დამკვიდრება და მათი რეპლიკაცია სხვა რეგიონებში.