ევტიხ ხაჩიძე

დაბადების თარიღი:  1984 წლის 30 ივლისი


სამუშაო გამოცდილება:

12.2021 – დღემდე  – ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის სამსახურის უფროსი

2018 – 2021 – სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრის დეპარტამენტის უფროსი, ა(ა)იპ ,,ქ.რუსთავის სახელოვნობო სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი”

09.2015 – 02.2018 –  ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპ ,,ქალაქ რუსთავის სასპორტო სკოლების განვითარების ცენტრის” დირექტორი

07.2015 – 08.2015 – ა(ა)იპ ,,ქალაქ რუსთავის სასპორტო სკოლების გაერთიანების” დირექტორი

2009 – 2012 – კომპანია 555 SECURITY, მენეჯერი

განათლება:

2001 – 2006 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ეკონომიკური ინფორმატიკა, ბაკალავრი

2007 – 2008 – დიდი ბრიტანეთი, Williams College, ინგლისური ენა

2008 წელი – დიდი ბრიტანეთი, Williams College, ბიზნესის მართვა

2009 – 2012 – დიდი ბრიტანეთი, Opal College London, მენეჯერი, in Strategic management and Leadership (QCF) დიპლომირებული სპეციალისტი

ოჯახური მდგომარეობა : მეუღლე და ორი შვილი