ღია მმართველობის პოლიტიკის დოკუმენტი

ღია მმართველობის სტრატეგია

ქალაქ რუსთავის ადგილობრივი თვითმმართველობის ღია მმართველობის პოლიტიკის 2017 – 2021 წლების დოკუმენტი შემუშავდა ქალაქ რუსთავის მერიის პროექტის ,,მონაწილეობითი ადგილობრივი ბიუჯეტირება ქალაქ რუსთავში” ფარგლებში. პროექტის შემუშავების პროცესში ჩართული იყვნენ პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფი, პროექტის პარტნიორი ორგანიზაცია VNG Intanational – ის ექსპერტები და რუსთავის მერიის სხვადასხვა სამსახურების წარმოამდგენლები.

დოკუმენტი წარმოადგენს იმ ხედვებისა და საქმიანობების ერთობლიობას, რასაც რუსთავის მერია განახორციელებს 2017-2021 წლებში რუსთავში ღია მმართველობის განვითარებისთვისა და მოქალაქეთა მონაწილეობის გასაძლიერებლად.

დოკუმენტი დამტკიცებულია ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2017 წლის ოქტომბერში.

 იხილეთ ვრცვლად