კონკურსი მერიაში

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიაში არსებული ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსები


2024 წელი

ვაკანსიის N: 83510 https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/83510
ადმინისტრაციის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მოქალაქეთა მომსახურების განყოფილების ხელმძღვანელი

 

ვაკანსიის N: 83509  https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/83509
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე

 

ვაკანსიის N: 83508  https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/83508
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე

 

ვაკანსიის N: 82964   https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/82964
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვებისა და დაგეგმარების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 82965   https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/82965
მუნიციპალური ინსპექციის ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 82966   https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/82966
არქიტექტურის სამსახურის სივრცითი განვითარების მართვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 83027   https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/83027
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის ხელმძღვანელი

კონკურსი დასრულებულია


 2023 წელი

ვაკანსიის N: 78213 https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/78213

შიდა აუდიტის სამსახურის შიდა კონტროლის და მონიტორინგის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 78647 https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/78647

ადმინისტრაციის მოქალაქეთა მომსახურების განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

 ვაკანსიის N: 79448 https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/79448

მუნიციპალური ინსპექციის ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 79896 https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/79896

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 80409 https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/80409

ადმინისტრაციის მოქალაქეთა მომსახურების განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 80410 https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/80410

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის გაწვევის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 80411 https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/80411

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახურის სოციალური მომსახურების განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

 ვაკანსიის N: 80412 https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/80412

მუნიციპალური ინსპექციის მშენებლობის საჯარო ზედამხედველობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

 ვაკანსიის N: 80927 https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/80927

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ხელმძღვანელი
კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 81184  https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/81184

ადმინისტრაციის მოქალაქეთა მომსახურების განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 81412 https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/81412

შიდა აუდიტის სამსახურის ფინანსური აღრიცხვისა და აუდიტის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 81413   https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/81413
მუნიციპალური ინსპექციის ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 81454   https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/81454
შიდა აუდიტის სამსახურის შიდა კონტროლის და მონიტორინგის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 82490   https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/82490
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე
კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 82493   https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/82493
არქიტექტურისა სამსახურის მშენებლობის სანებართვო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 82494   https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/82494
ადმინისტრაციის იურიდიული განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N 77851 https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/77851?active=1

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის სამობილიზაციო განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N 77867  https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/77867?active=1

მუნიციპალური ინსპექციის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N 77850  https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/77850?active=1

შიდა აუდიტის სამსახურის შიდა კონტროლის და მონიტორინგის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N 77849 https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/77849?active=1

შიდა აუდიტის სამსახურის ფინანსური აღრიცხვისა და აუდიტის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 77241 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/77241?active=1 

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 77244 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/77244?active=1

არქიტექტურის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სივრცითი განვითარების მართვის განყოფილების ხელმძღვანელი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 77245 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/77245?active=1

არქიტექტურის სამსახურის სივრცითი განვითარების მართვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 77246  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/77246?active=1

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და დოკუმენტალური მონიტორინგის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 76681 https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/76681?fbclid=IwAR0A8eK3CfCnySs26TNA3JV-Fn6FAmnjUmM7dVF_lgkvspHj7Y7XSzIqIE4

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე – მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრის მენეჯერი

კონკურსი დასრულებულია

 

2022 წელი

ვაკანსიის N: 75410 https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/75410?fbclid=IwAR1eYhNyPJxbao5ETcyEsZpWpRwqSmlxLghxtinYT2yU9NvXIQZmSMc35QU 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის ტრანსპორტის მართვისა და კონტროლის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 74862  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/74862 

ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ქონების მართვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 74860  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/74860 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ტრანსპორტის მართვისა და კონტროლის განყოფილების ხელმძღვანელი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 74377 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/74377 

ადმინისტრაციის საორგანიზაციო განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 74375 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/74375 

ადმინისტრაციის მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 74236 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/74236

ადმინისტრაციის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 74035 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/74035

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის გაწვევის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 74034  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/74034

ადმინისტრაციის იურიდიული განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 74033 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/74033

ადმინისტრაციის მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 74032 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/74032

მუნიციპალური ინსპექციის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 73211  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/73211  

არქიტექტურის სამსახურის სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის სანებართვო განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 73210  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/73210 

მუნიციპალური ინსპექციის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილების ხელმძღვანელი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 73208  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/73208

ადმინისტრაციის იურიდიული განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 73207  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/73207 

ადმინისტრაციის იურიდიული განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 73062  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/73062 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვებისა და დაგეგმარების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 73061  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/73061 

შიდა აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 72779  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/72779 

ადმინისტრაციის იურიდიული განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 72778  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/72778

მუნიციპალური ინსპექციის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 72148  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/72148

მუნიციპალური ინსპექციის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 72147  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/72147

მუნიციპალური ინსპექციის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილების ხელმძღვანელი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 70957  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/70957 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის გაწვევის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 70955  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/70955

ადმინისტრაციის მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 70954  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/70954

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და დოკუმენტალური მონიტორინგის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 70952  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/70952

არქიტექტურის სამსახურის სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის სანებართვო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 70502  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/70502

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ბიუჯეტის დაგეგმარებისა და სახაზინო განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 70501  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/70501

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის გაწვევის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 70372  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/70372

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის, ტრანსპორტის მართვისა დ ა კონტროლის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 70369  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/70369

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის, ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობა-რეაბილიტაციის მართვის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 70250  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/70250

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სოციალური მომსახურების განყოფილების ხელმძღვანელი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N:70249 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/70249

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 70250 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/70250

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სოციალური მომსახურების განყოფილების ხელმძღვანელი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 70369 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/70369

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის, ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობა-რეაბილიტაციის მართვის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 70372 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/70372

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის, ტრანსპორტის მართვისა და კონტროლის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 70501 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/70501

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის გაწვევის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 70502 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/70502

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ბიუჯეტის დაგეგმარებისა და სახაზინო განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N:69689 – https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/69689

არქიტექტურის სამსახურის სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის სანებართვო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N:69690 – https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/69690

არქიტექტურის სამსახურის სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის სანებართვო განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N:69688 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/69688

არქიტექტურის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის სანებართვო განყოფილების ხელმძღვანელი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N:69687 – https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/69687

არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N:68709  – https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/68709

მუნიციპალური ინსპექციის ხელმძღვანელის მოადგილე

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N:68710 – https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/68710

მუნიციპალური ინსპექციის მშენებლობის საჯარო ზედამხედველობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 68754 – https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/68754

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობა-რეაბილიტაციის მართვის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N: 68936 – https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/68936

არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N:68947 – https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/68947

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვებისა და დაგეგმარების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N:69138 – https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/69138

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N:69139 – https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/69139

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახურის, ბავშვთა დაცვის-მხარდაჭერის და ახალგაზრდული განვითარების განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N:69140 – https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/69140

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და დოკუმენტალური მონიტორინგის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N:69146 – https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/69146

ადმინისტრაციის საორგანიზაციო განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N:69147 – https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/69147

ადმინისტრაციის მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციისა და შრომის უსაფრთხოების განყოფილება მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია

 

ვაკანსიის N:69520 – https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/69520

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის გაწვევის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსი დასრულებულია