ლევან კავთიაშვილი

დაბადების თარიღი:  1985 წლის 11 ივლისი


სამუშაო გამოცდილება:

2018-დან დღემდე – ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი

2015-2017 – ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მოადგილე

2011-2015 – ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახურის ბიუჯეტის დაგეგმარებისა და სახაზინო განყოფილების უფროსი

2009–2011 – თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მერიის საფინანსო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმარებისა და ფორმირების საკითხებში

2007–2009 – თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მერიის შოთა რუსთაველის სახელობის ტერიტორიული ორგანოს წამყვანი სპეციალისტი, ბიუჯეტთან ანგარიშვალდებული პირი

განათლება:

1992-2003 – ქალაქ რუსთავის ქართული გიმნაზია

2004-2008 – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, სპეციალობა – ფინანსები და საბანკო საქმე

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ორი შვილი