მამუკა მამაიაშვილი

დაბადების თარიღი: 1973 წლის 4 თებერვალი


სამუშაო გამოცდილება:

03.2023- დან დღემდე – ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი

12.2017 – 03.2023 – ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე

08.2014 – 12.2017 – ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი

09.2013 – 08.2014 – თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მერიის შესყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი

11.2010 – 09.2013 – თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მერიის შესყიდვების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

10.2007 – 09.2010 – ქვემო ქართლში რეგიონალური ხაზინის უფროსი, ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური

06.2004 – 10.2007 – სახაზინო სამსახურის რეგიონალური ხაზინის უფროსის მოადგილე, ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური

02.2004 – 06.2004 – სახელმწიფო რწმუნებულის ფონდის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის უფროსი, ქვემო ქართლში საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატი

04.2001 – 02.2004 – მონაცემთა დამუშავების განყოფილების მთავარი ინსპექტორის მ/შ, ქ. რუსთავის საოლქო საგადასახადო ინსპექცია

10.2000 – 04.2001 – მონაცემთა დამუშავების განყოფილების უფროსი ინსპექტორის მ/შ, ქ. რუსთავის საოლქო საგადასახადო ინსპექცია

09.1998 – 10.2000 – ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონული სახაზინო სამსახურის საგადასახადო დავალებების განყოფილების უფროსი, ქვემო ქართლის სახაზინო სამსახური

07.1996 – 09.1998 – ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონული სახაზინო სამსახურის საგადასახადო დავალებების წამყვანი სპეციალისტი, ქვემო ქართლის სახაზინო სამსახური

განათლება:

1979 – 1990 – სიღნაღის რაიონის სოფელ ტიბაანის საშუალო სკოლა

1990-1995 –  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი. სპეციალობა – ფინანსები და კრედიტი

ოჯახური მდგომარეობა:

მეუღლე და სამი შვილი