ცხელი ხაზი 1300 კონტაქტი

მუნიციპალიტეტის მიერ გასხვისებული ქონება

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ გასხვისებული ქონების ნუსხა