მუნიციპალური ინსპექციის სტრუქტურა

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე:

დავით ხაჩიძე

 

განყოფილებები

ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ხელმძღვანელი:

 


ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ხელმძღვანელი:

მაია კიკილაშვილი


მშენებლობის საჯარო ზედამხედველობის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ხელმძღვანელი:

ზაზა ზარნაძე


მისამართი: ფიროსმანის ქუჩა 19