ცხელი ხაზი 1300 კონტაქტი

მუნიციპალური ინსპექციის სტრუქტურა

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე:

ალექსანდრე მესხი

განყოფილებები

ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ხელმძღვანელი:

გიორგი კოკაია


ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ხელმძღვანელი:

მაია კიკილაშვილი


მშენებლობის საჯარო ზედამხედველობის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ხელმძღვანელი:

ზაზა ზარნაძე


მისამართი: ფიროსმანის ქუჩა 19