ნაზი პაჭიკაშვილი

დაბადების თარიღი: 1958 წლის 1 თებერვალი

სამუშაო გამოცდილება:

2000 წლიდან დღემდე – რუსთავის ისტორიული მუზეუმის დირექტორი

2007 წლიდან დღემდე -რუსთავის ისტორიული მუზეუმის არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმძღვანელი

2006 -1992 – საქართველოს  მეცნიერებათა აკადემიის ოტ. ლორთქიფანიძის სახელობის არქეოლოგიის ინსტიტუტის შუა საუკუნეების განყოფილება, მეცნიერ-თანამშრომელი

1992-1985  – საქართველოს  მეცნიერებათა აკადემიის ოტ. ლორთქიფანიძის სახელობის არქეოლოგიის ინსტიტუტის შუა საუკუნეების განყოფილება, უფროსი ლაბორანტი

2000-1994 – რუსთავის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი, უფროსი მასწავლებელი, მიმართულება- არქეოლოგია, საქართველოს ისტორია

განათლება:

1980-1985 – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიის ფაკულტეტი, პროფესია – არქეოლოგი

სამეცნიერო ხარისხი – ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი, აკადემიური დოქტორი

ენები: რუსული, ინგლისური

ტელეფონი: 0341 257895

ელ.ფოსტა: muzeumi50@yahoo.com