ოთარი ტატალაშვილი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე

დაბადების თარიღი: 1981 წლის 4 ოქტომბერი


სამუშაო გამოცდილება

25.11.2021-დან დღემდე – ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე

2016-2021  – ოპერატიული მართვის სამმართველოს უფროსი, შსს-ს სსიპ „112“

2015-2016  – ოპერატიული მართვის სამსახურის უფროსი,  შსს-ს სსიპ „112“

2014-2015  – მთავარი სპეციალისტი (იურისტი), შსს-ს სსიპ „112“-ის ადმინისტრაცია

2014-2015  – მთავარი სპეციალისტი, ქ. თბილისის მერიის იურიდიული საქალაქო სამსახურის სასამართლოსთან ურთიერთობის განყოფილება

2013-2014 – საჯარო ინფორმაციის გაცემის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი, შესაბამისი ჯგუფის უფროსი, ქ. თბილისის მერია

2013-2014  – ინსტრუქტორი, რაფტინგის ფედერაცია

2012-2013  – მოწვეული ლექტორი, თბილისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

2011-2014  – იურიდიული სამსახურის უფროსი, სასწავლო უნივერსიტეტი ,,რვალი”

2010-2011  – სტაჟიორიქ. თბილისის ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურის ინვესტიციების მართვის განყოფილება

2009 -2014- ასისტენტ პროფესორი, ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი

2009-2013  – ტრენერი, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება

2009-2010  – სტაჟიორი, ქ. თბილისის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და საინვეტიციო პოლიტიკის კომისია

2009 წლის ივნისი – სტაჟიორი, გერმანიის ქალაქ ზაარბრიუკენის თვითმმართველობა

2008-2013  – საჯარო ინფორმაციის გაცემის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი, შესაბამისი ჯგუფის უფროსი, ქალაქ თბილისის მერია

2007-2013  – სტაჟიორი (სამოქალაქო საქმეებში), ადვოკატურა

2007–2008  – სტაჟიორი, ქალაქ თბილისის მერიის ადმინისტრაციის იურიდიული სამსახური

2005-2008  – ჯერ წამყვანი და შემდეგ მთავარი სპეციალისტი, ქალაქ თბილისის მერიის ადმინისტრაციის საორგანიზაციო სამსახური

2004-2005  – გაკოტრების მმართველის აპარატის უფროსი, სს „რუსთავის მეტალურგიული კომბინატი“

2003-.2004  – საქმისმწარმოებელი, შპს „გოგობერიშვილი და კომპანია“

განათლება:

1999-2003 – ეკონომისტ-ინფორმატიკოსი (ბაკალავრი), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

2002-2003 – (G2 – M1), გოეთეს ინსტიტუტი

2003-2007 – სამართლამციდნეობა (მაგისტრთან გათანაბრებული დიპლომირებული სპეციალისტი), ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი

2013 წელი – ინდოეთის ინგლისურისა და უცხო ენთა უნივერსიტეტის ინგლისური ენის კურსი

უცხო ენები: ინგლისური, გერმანული, რუსული

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ორი შვილი