დაბადების თარიღი: 24.06.1974.


სამუშაო გამოცდილება:

2015 წლის 24 ივნისიდან ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი.

2014-2015  - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახური, ფინანსური აღრიცხვისა და აუდიტის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი.

2007-2008 - საგადასახადო ინსპექციის რუსთავის რეგიონალური ცენტრი, გადასახადების ადმინისტრირების სამმართველოს მიმდინარე კონტროლის განყოფილების მთავარი ინსპექტორი.

2004-2007 -  ქ. რუსთავის საოლქო საგადასახადო ინსპექცია, გადასახადების ადმინისტრირების სამმართველოს მთავარი ინსპექტორი.

2000-2004 - ქ. რუსთავის საოლქო საგადასახადო ინსპექცია, გადასახადების აკრეფის განყოფილების უფროსი ინსპექტორი.

1997-1999 - ს/ს რუსთავის მეტალურგიული კომბინატის სამმართველოს პრესცენტრი, ვიდეო-ოპერატორი.

განათლება: 

1990-1999 -  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სპეციალობა: ინჟინერ-ეკონომისტი, მაგისტრთან გათანაბრებული.

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ორი შვილი.

ნავიგაცია