არასამეწარმეო (არაკომერციუოლი)იურიდიული პირი  "გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრი"

სამსახურის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია:

 • მხატვრული აღზრდის პროპაგანდა
 • ეროვნული თეატრალური ხელოვნების განვითარება
 • სასცენო ხელოვნების განმტკიცება და ტრადიციების აღორძინება
 • საზოგადოებისა და ახალგაზრდების ზნეობრივი და სულიერი სამყაროს გამდიდრება.
 • ყველა თაობის ნიჭიერ შემოქმედთა ხელშეწყობა, განვითარება, პოპულარიზაცია,
 • საზოგადოებას ინტერესის ამაღლება თეატრალური ხელოვნებისადმი
 • თანამედროვე დრამატურგიის პროპაგანდა.
 • პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება სხვადასხვა თეატრთან.
 • სპექტაკლების მომზადება
 • სარეპერტუარო პოლიტიკაში მრავალფეროვნების შეტანა.
 • სხვადასხვა სახის ღონისძიების ორგანიზება

 


კონტაქტი:

თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი: სოსო ნემსაძე

მისამართი:  რუსთავი, ფიროსმანის ქ.# 7

ტელეფონი: 0(341)  25 84 25; 25 82 25; 24 12 81; 24 12 71; 

ნავიგაცია