პირველადი სტრუქტურული ხელმძღვანელის მოადგილე: 

მამუკა მამაიაშვილი

ტელეფონი: 341 22 22 94


 განყოფილებები:

 

ბიუჯეტის დაგეგმარებისა და სახაზინო განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ხელმძღვანელი:

ინგა კვარაცხელია

ტელეფონი: 341 22 47 22

 


ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ხელმძღვანელი:

ნინო მირინაშვილი

ტელეფონი: 341 22 47 23

 


შესყიდვებისა და დაგეგმარების განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ხელმძღვანელი:

ლელა ღუბიანური

ტელეფონი: 341 22 10 94

 


მატერიალური უზრუნველყოფის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ხელმძღვანელი:

ირმა სიმონიშვილი

ტელეფონი: 341 22 80 04


მისამართი: 3700, რუსთავი, კოსტავას 20

ნავიგაცია