პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილის მ შ.:

ბეჟანი მზექალაშვილი

ტელ: 341 22 47 10


  

 განყოფილებები:

პირველადი აღრიცხვის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:

გენო ჩაჩუა

ტელ: 341 22 07 10/ 22 47 10

 


 

სამობილიზაციო განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:

დავით ლომსაძე

ტელ: 341 22 07 10/ 22 47 10

 


გაწვევის განყოფილება 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი: 

გიორგი აბაშიძე 

ტელ: 341 22 07 10/ 22 47 10


 

მისამართი: 3700, რუსთავი, ნეგობრობის 41ა

ტელ: 341 22 07 10/ 22 47 10

 

 

 

 

 

ნავიგაცია