რუსთავის განვითარების სტრატეგია

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ველოსიპედით გადაადგილების სტრატეგია

იხილეთ ვრცლად


 

ქალაქ რუსთავის  მუნიციპალიტეტის ხედვისა და საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი, 2017  წელი

შემუშავდა ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის მიერ 

იხილეთ ვრცლად


 რუსთავის განვითარების სტრატეგია

გამოიცა პროექტის “ადგილობრივი თვითმმართველობისა და რეგიონული მმართველობის განვითარება ქვემო ქართლში “ ფარგლებში, გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) შვედეთის საერთაშორისო განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო (Sida)) ფინანსური მხარდაჭერით, 2009 წელს.

იხილეთ ვრცლად