ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის სტრუქტურა

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე:

ალექსანდრე მესხი 

განყოფილებები

ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ხელმძღვანელი:

დავით წიკლაური


ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ხელმძღვანელი:

კიაზო შარიქაძე


მშენებლობის საჯარო ზედამხედველობის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ხელმძღვანელი:

ზაზა ზარნაძე


მისამართი: ფიროსმანის ქუჩა 19